Bản cập nhật mới với tính năng quản lý thành viên Philips Hue

Bản cập nhật 4.43 của ứng dụng Philips Hue hiện có sẵn trên App Store và CH Play. Theo như những đề cập trước đó về tính năng quản lý thành viên sẽ được cập nhật. Đến nay điều đó đã được diễn ra với bản cập nhật 4.43. Tuy nhiên, nó thật sự vẫn chưa được hoàn hảo như những mong đợi của người dùng.

1. Thiết lập tính năng quản lý thành viên

Giờ đây, người dùng có thể tải ứng dụng Hue với phiên bản mới. Và sử dụng tính năng quản lý thành viên mới này. Trong tài khoản Philips Hue của bạn, chọn Nhà mà bạn muốn chia sẻ > Quản lý thành viên > Thêm thành viên mới để gửi liên kế.

Sau khi người được chia sẻ chấp nhận lời mời, họ sẽ có thể truy cập điều khiển các thiết bị đèn Philips Hue.

2. Những khuyết điểm về tính năng quản lý thành viên trong bản cập nhật 4.43

Mặc dù, người dùng được phân quyền điều khiển ánh sáng. Nhưng người dùng mới này vẫn có thể xóa đèn hoặc phụ kiện và thay đổi các cài đặt quan trọng trong hệ thống. Có thể nói, người được phân quyền vẫn có toàn quyền truy cập vào bản cài đặt điều khiển Hue. Lời mời chia sẻ quyền điều khiển ánh sáng cho từng khu vực hay một thiết bị điều khiển nhất định. Vẫn là một ẩn số trong những quá trình cập nhật tiếp theo.

Ngay cả sau khi cập nhật, chỉ một Hue Bridge được gán cho một tài khoản Hue hiện có. Vì vậy, nếu bạn đã sử dụng Philips Hue và được nhận lời mời chia sẻ quyền quản lý. Thì bạn phải đăng nhập bằng địa chỉ email thứ hai và không thể sử dụng tài khoản sẵn có.

Hy vọng những bản cập nhật sau sẽ đem tính năng quản lý thành viên đáp ứng được những yêu cầu thiết yếu của khách hàng.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo