Chiếu sáng phòng khách với Philips Hue

Đừng giới hạn bản thân với đèn trần truyền thống trong không gian sống của bạn: hãy để bóng đèn LED thông minh từ Philips Hue nâng cao phòng khách hoặc nhà bếp của bạn. Với góc nhìn 360 độ của chúng tôi, bạn có thể biết được phòng khách của bạn sẽ trông như thế nào – và cảm nhận – như thế nào với ánh sáng thông minh.

Living Room with Philips Hue

hinh-anh -thuc-te-philips-hue-14
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-13
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-5
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-10
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-4
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-9
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-14 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-13 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-5 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-10 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-4 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-9

Kitchen and dining room

hinh-anh -thuc-te-philips-hue
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-1
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-12
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-7
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-8
hinh-anh -thuc-te-philips-hue hinh-anh -thuc-te-philips-hue-1 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-12 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-7 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-8

Bed room with Philips Hue

hinh-anh -thuc-te-philips-hue-bed-room-2
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-11
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-bed-room
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-bed-room-1
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-bed-room-2 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-11 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-bed-room hinh-anh -thuc-te-philips-hue-bed-room-1

Entertainment area

hinh-anh -thuc-te-philips-hue-17
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-4
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-16
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-2
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-15
khach-hang-hue-1 copy
philips-hue-working-desk-with-go-1
hue-2-philips-viet-nam
hinh-anh -thuc-te-philips-hue-17 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-4 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-16 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-2 hinh-anh -thuc-te-philips-hue-15 khach-hang-hue-1 copy philips-hue-working-desk-with-go-1 hue-2-philips-viet-nam