Đồng bộ ánh sáng theo nhạc, game và phim với Philips Hue Sync

Hue Sync hay Hue Entertaiment là một chương trình giải trí tích hợp trên Mac và Windows. Có 2 cách để dùng Hue Sync: một là dùng Philips Hue HDMI Box và cách 2 là dùng ứng dụng Hue Sync từ Laptop. Khi dùng tính năng này, bạn sẽ có gì thú vị: Màn hình … Đọc tiếp Đồng bộ ánh sáng theo nhạc, game và phim với Philips Hue Sync